Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujem týmto súhlas spoločnosti KONTAKTO.SK Internetový Obchod, spol. s r.o., so sídlom Hlavní třída 43/34, 737 01 Český Těšín, IČO: 28579551 (ďalej len "Správca"), aby vo zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "Nariadenie") spracovávala tieto osobné údaje:

Osobné údaje budú spracovávané len v rozsahu a za účelom nevyhnutne potrebnom pre:

Tieto údaje budú Správcom spracovávané po dobu maximálne 3 rokov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov možno vziať kedykoľvek späť, a to písomnou formou napríklad zaslaním emailu na adresu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti KONTAKTO.SK Internetový Obchod, spol. s r.o., Hlavní třída 43/34, 737 01 Český Těšín.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, a tretej strane sú poskytované iba údaje potrebné na splnenie ich účelu (napr. dopravcovi treba poskytnúť meno, adresu a telefón za účelom doručenia objednávky z eshopu).

Osobné údaje sú poskytnuté dobrovoľne, sú presné a pravdivé.

K osobným údajom budú mať prístup len poverení zamestnanci.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

V Českom Těšíne 25. mája 2018